'FEEDING METROPOLES'

De IABR tentoonstelling 'Urban by Nature' toont de wereldwijde uitdagingen voor metropolen. Vraagstukken als logistiek, milieu, voedselzekerheid en watermanagement vragen om oplossingen die Nederland al voor een groot deel in huis heeft.
De inbreng van het Nederlands bedrijfsleven in grote projecten gericht op nieuwe vormen van voedselvoorziening buiten Nederland is nog bescheiden.
- Is een versnelling mogelijk?
- Welke succesfactoren genereren meer internationale business?
- Wat vraagt dat van Nederlandse bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden?
PROGRAMMA:

Vanaf 10.00 uur:
Gratis toegang tot de IABR tentoonstelling 'Urban by Nature'

13.00 uur:
Lunch in het Kunsthalcafé

14.00 uur:
Bijeenkomst in het Auditorium met bijdragen van Meiny Prins (PRIVA), André Nijhof (Nyenrode), Enrico Moens (Grontmij),
Herman de Boon (Stichting Metropolitane Landbouw) en Henk van Latesteijn (Value Mediation Partners)

16.00 uur:
Netwerkborrel in het Kunsthalcafé

DINSDAG 17 JUNI 13.00 - 18.00 uur
Auditorium Kunsthal, Rotterdam

Stacks Image 43
We hebben veel sterke punten, maar we moeten ze nog wel verbinden.
Meiny Prins
Stacks Image 81